Na tej stronie można znaleźć starą mapę Grecji do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Mapa starożytnej Grecji przedstawia przeszłość i ewolucję państwa Grecja w Europie.

Mapa starożytnej Grecji

Mapa historyczna Grecji

Starożytna mapa Grecji przedstawia ewolucję Grecji. Ta historyczna mapa Grecji pozwoli Ci na podróżowanie w przeszłości i w historii Grecji w Europie. Antyczna mapa Grecji jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do wydruku i bezpłatnie.

Nie ma ustalonych lub powszechnie uzgodnionych dat początku lub końca okresu starożytnej/klasycystycznej Grecji, jak wspomniano na mapie starożytnej Grecji. W powszechnym użyciu odnosi się on do całej historii Grecji przed Imperium Rzymskim, ale historycy używają tego terminu bardziej precyzyjnie. Niektórzy pisarze wymieniają okresy cywilizacji minojskiej i mykeńskiej, inni zaś twierdzą, że cywilizacje te tak bardzo różniły się od późniejszych kultur greckich, że należy je klasyfikować oddzielnie.

Tradycyjnie przyjmuje się, że okres starożytnej Grecji rozpoczął się od daty pierwszych igrzysk olimpijskich w 776 r. p.n.e., jak widać na mapie starożytnej Grecji, ale obecnie większość historyków przedłuża ten termin do około 1000 r. p.n.e. Tradycyjną datą końca okresu starożytnej Grecji jest śmierć Aleksandra Wielkiego w 323 r. p.n.e. Następny okres jest klasyfikowany jako hellenistyczny. Nie wszyscy jednak traktują okres starożytny i hellenistyczny jako odrębne okresy, a niektórzy pisarze traktują starożytną cywilizację grecką jako kontinuum biegnące aż do nadejścia chrześcijaństwa w III wieku naszej ery.

Starożytna Grecja jest uważana przez większość historyków za fundamentalną kulturę cywilizacji zachodniej. Kultura grecka wywarła silny wpływ na Cesarstwo Rzymskie, które przeniosło jej wersję do wielu części Europy (patrz mapa Starożytnej Grecji). Starożytna cywilizacja grecka wywarła ogromny wpływ na język, politykę, systemy edukacyjne, filozofię, sztukę i architekturę współczesnego świata, szczególnie w okresie renesansu w Europie Zachodniej i ponownie podczas różnych neoklasycznych odrodzeń w Europie XVIII i XIX wieku oraz w obu Amerykach.